16
Oct
2019
0
activitat-força-salut-blog-trevol

Podria un excés d’activitat física tenir algun risc?

En articles anteriors hem estat parlant dels beneficis per a la salut de l’activitat física (AF) tant general com de l’exercici de força, fins i tot destacant que una mínima AF pot ser beneficiosa, bé sigui en forma de “Snack” diari o només durant el cap de setmana. Però podríem arribar a plantejar-nos si hi ha algun nivell d’AF que, en excés, pogués suposar risc per a la nostra salut.

Aquesta va ser la pregunta que van intentar contestar els investigadors del centre d’inflamació i metabolisme i el centre d’investigació per a l’activitat física de Copenhaguen, Dinamarca [1].

Van recollir la informació de tots els estudis existents relacionats amb el tema i van analitzar els nivells d’AF registrats amb acceleròmetres (semblants als que hi ha actualment en els “rellotges i mòbils intel·ligents” d’avui en dia) i amb qüestionaris d’AF.

La idea va ser comparar el risc de mort d’aquelles persones que seguien les recomanacions generals d’AF amb el risc d’aquelles persones que tenien nivells d’AF superiors, arribant fins a les 10-12 h de AF / setmana.

Els resultats els van dividir segons feien referència al risc de mortalitat de qualsevol causa, per càncer, per malaltia cardiovascular i per malaltia coronària.

Mortalitat per qualsevol causa i per càncer.

Per a la mortalitat deguda a qualsevol causa (Gràfic 1) i a causa del càncer (Gràfic 2), els majors beneficis es van observar en aquelles persones que realitzaven 4 h d’AF a la setmana.

Encara que amb nivells d’AF superiors a aquestes 4 h / setmana els resultats no eren tan positius, seguien tenint menor risc de mort aquelles persones que feien 6, 8, 10 i 12 h d’AF a la setmana que les persones que únicament seguien les recomanacions d’AF.

També caldria esmentar que, en els nivells superiors d’AF, en les persones que realitzaven 12 h d’AF, podien arribar a observar casos en què el risc de mort era el mateix que el de les persones que seguien els nivells d’AF recomanats.

 

Gràfic 1 Relació dosi-resposta entre activitat física i la mortalitat per qualsevol causa.

Gràfic 1. Relació dosi-resposta entre activitat física i la mortalitat per qualsevol causa.

 

Gràfic 2 Relació dosi-resposta entre activitat física i la mortalitat per càncer.

Gràfic 2. Relació dosi-resposta entre activitat física i la mortalitat per càncer.

 

Mortalitat per malalties cardiovasculars i coronàries.

Per a la mortalitat per malalties cardiovasculars (Gràfic 3) i les malalties coronàries (Gràfic 4) el risc de mortalitat va ser inferior per a tots els nivells d’AF superiors als recomanats.

Les persones que realitzaven 4 h d’AF a la setmana van presentar un entre un 19% i un 21% menys de risc de mort mentre que les persones que realitzaven 10h d’AF tenien entre un 27% i un 35% menys de risc.

En els nivells d’AF superiors (10 h AF / setmana) es podia trobar casos en què el benefici era de tot just un 5% de reducció del risc de mort.

Gràfic 3 Relació dosi-resposta entre activitat física i la mortalitat per malaltia cardiovascular.

Gràfic 3. Relació dosi-resposta entre activitat física i la mortalitat per malaltia cardiovascular.

 

Gràfic 4 Relació dosi-resposta entre activitat física i la mortalitat per malaltia coronària.

Gràfic 4. Relació dosi-resposta entre activitat física i la mortalitat per malaltia coronària.

 

Quines conclusions podem treure?

Comparat amb els nivells d’AF recomanats, el risc de mortalitat és inferior per a aquelles persones que realitzen nivells d’AF molt superiors als recomanats actualment.

Avui dia no es pot parlar d’un llindar límit superior a partir del qual l’esperança de vida es vegi compromesa, fins i tot quan estem parlant de nivells que són entre 5-7 vegades superiors a les mateixes.

En general, totes aquelles persones que realitzen més AF de la recomanada posseeixen un menor risc de mortalitat. Tot i que en els extrems superiors dels beneficis poden ser molt lleugers.

Els majors beneficis semblen obtenir a les persones que practiquen unes 4 h d’AF a la setmana.

Si no vols patir cap risc amb la pràctica d’exercici físic, el millor que pots fer és consultar professionals qualificats segons la llei 3/2008 de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport com són els titulats en grau en ciències de l’activitat física i l’esport (C.A.F.E) i els tècnics superior de les activitats físiques i esportives (T.A.A.F.F.E.)

Vicente Beltrán, responsable de Formació de Trèvol Lleida. Doctor en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Número col·legiat: 52.196

Referències bibliogràfiques

  1. Blond K, Brinkløv CF, Ried-Larsen M, Crippa A, Grøntved A. Association of high amounts of physical activity with mortality risk: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2019;:bjsports-2018-100393. doi:10.1136/bjsports-2018-100393.

Possiblement també t'agradarà

És necessari arribar a l’errada muscular per augmentar la massa muscular?
Carabassó farcit amb verdures i carn picada
Com afecta l’activitat física i l’entrenament al desig sexual?
que són els fodmap
Dieta FODMAP

Deixa un comentari