27
May
2015
1
Portes Obertes trèvol 2014-11

TRX? “El famós entrenament que et penges d’una corda”

Potser ja ho has provat, potser ja t’has enganxat (perquè avisem que enganxa) i segurament t’encanta. Però també potser que no tinguis molt clar què és el TRX i per a què serveix. Sí, aquelles cordes que pengen del sostre. T’ho expliquem!

D’on prové el TRX?

El TRX és un aparell creat per un grup de l’exèrcit americà. El van crear per cobrir les necessitats d’entrenament quan estaven participant en alguna missió o maniobra militar. En aquestes situacions no disposaven d’un espai i per descomptat d’un material d’entrenaments adequat. Utilitzant els recursos materials que tenien en aquestes situacions, amb les corretges d’un paracaigudes i un cinturó vell de Jiu-jitsu, van crear la primera versió de TRX. A partir d’aquest moment l’invent ha evolucionat fins a l’actualitat amb els models que tenim en el gimnàs.

15_05_27_TRX_trevolblog_4

Anatomia i funcionament del TRX

Amb el TRX ha sorgit una nova forma d’entrenament. Es tracta d’un entrenament en suspensió utilitzant el propi pes corporal. Per entendre millor aquest aparell, a continuació descriuré les seves parts:

Mosquetó d’ancoratge: és la part que ens serveix per enganxar el TRX en alguna anella o a les cintes especials d’aquest mateix. Suporta una càrrega màxima de 635 kg. Mitjançant aquest punt podem regular la intensitat de la majoria d’exercicis; és a dir, com més ens allunyem del punt d’ancoratge la inclinació del nostre cos serà menor, per tant la càrrega que haurem de mobilitzar serà més fàcil. En canvi, si ens aproximem o fins hi tot ens situem just sota del punt d’ancoratge, estarem en una posició de màxima inclinació i l’autocàrrega a mobilitzar serà major.

Bucle estabilitzador: tot just després del mosquetó un cercle uneix les dues cintes TRX per evitar un estirament exagerat d’una de les cintes. Durant l’exercici hem de procurar aplicar la mateixa força tant a la cinta dreta com a l’esquerra per evitar aquest desplaçament.

Sivelles d’ajustament longitudinal: són dues peces metàl·liques que donen la possibilitat de regular les cintes TRX en posició curta, mitja i llarga segons l’exercici a realitzar. En la mateixa cinta trobem unes travetes de color groc per on estirem al regular la distància.

Empunyadura: en la part final del TRX hi ha una empunyadura ergonòmica, el punt d’unió entre l’aparell i nosaltres, on apliquem la força.

Estreps: per alguna varietat d’exercicis on normalment hi posem els peus (puntes i talons), tenim aquesta última part unida a l’empunyadura.

15_05_27_TRX_trevolblog_3

Classes TRX

Les nostres classes de TRX són un tipus d’activitat principalment de treball de força muscular, implicant també el sistema cardiovascular, utilitzant mètodes d’entrenament de tipus intervàlic d’intensitat alta.

La classe té una durada de 30 minuts, amb una primera part d’esclafament específic, una part principal on es pretén treballar tot el cos mitjançant la suspensió del mateix amb el TRX i una part final d’estiraments i tornada a la calma.

És un tipus de classe funcional d’alta intensitat, que t’ajuda a aconseguir els teus objectius, ja sigui perdre pes, estar més fort o millorar el rendiment en el teu esport. Apte per a qualsevol persona amb un mínim de condició física ja que cada usuari pot adaptar l’entrenament al seu nivell controlant el ritme i la inclinació del seu cos com ja he comentat al principi.

Beneficis

L’entrenament de TRX t’aporta una gran ventall de beneficis desenvolupant la mobilitat, la força, la resistència, la potència i l’estabilitat central (CORE).

Degut al desequilibri i la menor zona de recolzament en relació a els exercicis més tradicionals, provoquen una major activació del CORE per a estabilitzar el nostre cos.

Amb aquest entrenament també tenim influència sobre la resistència aeròbica i anaeròbica.

Utilitzant el pes corporal, treballem la força i la resistència muscular. I si recordeu el post anterior, el treball de força i concretament els mètodes que s’utilitzen en aquesta activitat dirigida ens ajuda a cremar greix.

15_05_27_TRX_trevolblog_2

El TRX ens ajuda a millorar i corregir la nostra postura i fins i tot s’utilitza cada vegades més per a readaptació de lesions.

Ja no tens excusa!! Amb poc temps tens un entrenament molt complet.

Xavier Solé, Entrenador Personal de Trèvol Lleida

Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport

____________________________________________________________

TRX? “El famoso entrenamiento en el que te cuelgas de una cuerda”

Puede que ya lo hayas probado, quizás ya te has enganchado (porque avisamos que engancha) y seguramente te encanta. Pero también puede ser que no tengas muy claro qué es el TRX y para que sirve. Sí, esas cuerdas que cuelgan del techo. Te lo explicamos!

¿De dónde viene el TRX?

El TRX es un aparato creado por el grupo del ejército americano. Fue creado para cubrir las necesidades de entrenamiento cuando estaban participando en alguna misión o maniobra militar. En estas situaciones no disponían de un espacio ni tampoco de material para entrenar. Utilizando los recursos materiales que tenían en estas situaciones, con las correas de un paracaídas y un cinturón viejo de Jiu-jitsu, crearon la primera versión del TRX. A partir de este momento el invento ha evolucionado hasta la actualidad con los modelos que tenemos en el gimnasio.

Anatomía y funcionamiento del TRX

Con el TRX ha surgido una nueva forma de entrenamiento. Se trata de un entrenamiento en suspensión utilizando el propio peso corporal. Para entender mejor este aparato, a continuación describiré sus partes.

Mosquetón de anclaje: es la parte que nos sirve para enganchar el TRX en alguna anilla o a las cintas especiales del mismo. Soporta una carga máxima de 635 kg. A través de este punto podemos regular la intensidad de la mayoría de los ejercicios; es decir, cuanto más nos alejamos del punto de anclaje la inclinación de nuestro cuerpo será menor, por tanto la carga que deberemos de movilizar será más liviana. En cambio, si nos aproximamos o incluso si nos situamos justo debajo del punto de anclaje, estaremos en una posición de máxima inclinación y la autocarga a mover será mayor.

Bucle estabilizador: justo después del mosquetón un círculo une las dos cintas del TRX para evitar un estiramiento exagerado de una de las cintas. Durante el ejercicio hemos de procurar evitar un estiramiento excesivo de una de las cintas. Durante el ejercicio tenemos que procurar aplicar la misma fuerza tanto en la cinta de la derecha como en la de la izquierda para evitar este desplazamiento.

Cintillas de ajuste longitudinal: son dos piezas metálicas que dan la posibilidad de regular las cintas del TRX en las diferentes longitudes (corta, media y larga) según el ejercicio que vayamos a realizar. En la misma cinta encontraremos unas cinchas de color amarillo por donde estiraremos para regular la distancia.

Empuñadura: en la parte final del TRX hay una empuñadura ergonómica, el punto de unión entre el aparato y nuestro cuerpo, con aplicamos la fuerza.

Estribos: para alguna variedad de ejercicios donde normalmente ponemos los pies (puntas o bien talones), tenemos esta última parte unida a la empuñadura.

Clases TRX

Nuestras clases de TRX son un tipo de actividad principalmente de trabajo de fuerza muscular, implicando también el sistema cardiovascular, utilizando métodos de entrenamiento de tipo interválicos de alta intensidad.

Las clases tienen una duración de 30 minutos, con una primera parte de calentamiento específico, una parte principal donde se pretende trabajar todo el cuerpo mediante la suspensión del mismo a través del TRX y una parte final de estiramientos y vuelta a la calma.

Es un tipo de clase funcional de alta intensidad, que te ayuda a conseguir tus objetivos, ya sea perder peso, estar más fuerte o mejorar el rendimiento en tu deporte. Apto para cualquier persona con un mínimo de condición física ya que cada usuario puede adaptar el entrenamiento a su nivel controlando el ritmo y la inclinación de de su propio cuerpo como ya se ha comentado al principio.

Beneficios:

El entrenamiento de TRX te aporta una gran ventana de beneficios desarrollando la movilidad, la fuerza, la resistencia, la potencia y la estabilidad central (CORE).

Debido al desequilibrio y la menor zona de de apoyo respecto a los ejercicios más tradicionales, provocan una mayor activación del CORE para estabilizar nuestro cuerpo.

Con este entrenamiento también tenemos la influencia sobre la resistencia aeróbica y anaeróbica.

Utilizando el peso corporal, trabajamos la fuerza y la resistencia muscular. Y si recordáis el post anterior , el trabajo de fuerza y concretamente los métodos que se utilizan en esta actividad dirigida nos ayuda a quemar grasa.

El TRX nos ayuda a mejorar y corregir nuestra postura y hasta se utiliza cada vez más en el ámbito de la readaptación de lesiones.

¡¡Ya no tienes excusa!! Con poco tiempo tienes un entrenamiento muy completo.

Possiblement també t'agradarà

Carabassó farcit amb verdures i carn picada
Com afecta l’activitat física i l’entrenament al desig sexual?
que són els fodmap
Dieta FODMAP
Cuscús de verdures

Deixa un comentari