8
Abr
2015
2
Portes Obertes trèvol 2014-11

Osteoporosi: una malaltia a tenir en compte

L’osteoporosi és una malaltia amb la qual es redueixen la quantitat i qualitat òssies, fet que pot portar a la fractura. És un problema freqüent de salut pública que comporta que aproximadament un de cada vuit ciutadans europeus majors de 50 anys sofreixi una fractura de columna. A més, una de cada tres dones i un de cada nou homes majors de 80 anys patirà una fractura de maluc (trencament del cap del fèmur) a conseqüència de l’osteoporosi.

En molts casos la pèrdua òssia és gradual i no hi ha signes previs o símptomes fins que la malaltia està avançada. Una osteoporosi establerta s’acompanya de fractures de braços i cames, deformacions vertebrals i dolors aguts o crònics. Una vegada que una persona ha patit una fractura osteoporòtica seriosa, és poc probable que recuperi plenament la salut òssia, la qual cosa implica menor qualitat de vida.

15_04_08_osteoporosi_blogtrevol_2

No obstant això, si es diagnostica precoçment, l’osteoporosi pot detenir-se i, en alguns casos, invertir-se el procés mitjançant medicacions i intervencions relativament simples.

Encara que està demostrat que el calci té un efecte beneficiós per a la salut dels ossos a totes les edats, la ingesta individual de calci està per sota dels nivells recomanats en molts Estats membres de la UE. La manera òptima d’aconseguir la ingesta adequada de calci és una dieta equilibrada amb productes làctics. El dèficit de vitamina D és comuna en molts grups d’edat avançada a Europa occidental, amb el que augmenta el risc de fractura. L’exposició regular a la llum del sol, el consum d’aliments rics en aquesta vitamina i, en cas necessari, suplements vitamínics haurien de fer que es mantinguessin nivells adequats de vitamina D.

15_04_08_osteoporosi_blogtrevol_3

El consum moderat d’alcohol pot tenir efectes beneficiosos en la massa òssia. No obstant això, el seu consum excessiu la redueix. Se sap que fumar és perjudicial per a la salut òssia i els fumadors tenen més alt risc de sofrir en algun moment una fractura de maluc.

L’activitat física en la infantesa i adolescència està positivament relacionada amb la densitat òssia; en canvi, els seus efectes en dones postmenopàusiques són modests. A les persones d’edat avançada que han sofert una certa pèrdua òssia pot beneficiar-los un programa d’exercicis de transport de pes i de resistència, com caminar, pujar escales, nedar i ballar. El benefici principal d’un programa d’exercici és augmentar la força muscular i la resistència, la qual cosa pot ajudar a evitar les caigudes.

En l’osteoporosi l’estructura òssia es va afeblint a poc a poc. La fractura apareix en una fase relativament tardana de la malaltia, quan ja s’ha perdut una considerable quantitat de massa òssia. Conèixer els factors de risc és vital per orientar a les persones d’alt risc cap a mesuraments de densitat òssia i mesures preventives. La densitat mineral òssia pot utilitzar-se per avaluar el risc de fractura, confirmar un diagnòstic d’osteoporosi i controlar els efectes del tractament. La detecció precoç de pèrdua òssia és fonamental per prevenir el sofriment innecessari.

Dr. Xavier Fornós, Metge especialista en Reumatologia de Vithas Salut

__________________________________________________________

Osteoporosis: una enfermedad a tener en cuenta

La osteoporosis es una enfermedad con la que se reduce la cantidad y cualidad ósea, hecho que puede llevar a la fractura.

La osteoporosis es un problema frecuente de salud pública que comporta que aproximadamente uno de cada ocho ciudadanos europeos mayores de 50 años sufra una fractura de columna. Además, una de cada tres mujeres y uno de cada nueve hombre mayores de 80 años padecerá una fractura de cadera (rotura de la cabeza del fémur) a consecuencia de la osteoporosis.

En mucho casos la pérdida ósea es gradual y no hay signos previos o síntomas hasta que la enfermedad está avanzada. Una osteoporosis establecida se acompaña de fracturas de brazos y piernas, deformaciones vertebrales y dolores agudos o crónicos. Una vez que una persona ha padecido una fractura osteoporótica seria, es poco probable que recupere plenamente la salud ósea, hecho que implica menor calidad de vida.

No obstante, si se diagnostica precozmente, la osteoporosis puede detenerse y, en algunos casos, invertirse el proceso mediante mediaciones e intervenciones relativamente simples.

Aunque está demostrado que el calcio tiene un efecto beneficioso para la salud de los huesos en todas las edades, la ingesta individual de calcio está por debajo de los niveles recomendados en muchos estados miembros de la UE. La manera óptima de conseguir la ingesta adecuada de calcio es una dieta equilibrada con productos lácteos. El déficit de vitamina D es común en muchos grupos de edad avanzada en Europa occidental, con lo que aumenta el riesgo de fractura. La exposición regular a la luz del sol, el consumo de alimentos ricos en esta vitamina y, en caso necesario, suplementos vitamínicos deberían hacer que se mantengan niveles adecuados de vitamina D.

El consumo moderado de alcohol puede tener efectos beneficiosos en la masa ósea. No obstante, su consumo excesivo la reduce. Se sabe que fumar es perjudicial para la salud ósea y los fumadores tienen un riesgo más alto de sufrir en algún momento una fractura de cadera.

La actividad física en la infancia y adolescencia está positivamente relacionada con la densidad ósea, en cambio, sus efectos en mujeres postmenopáusicas son modestos. A las personas de edad avanzada que han padecido una cierta pérdida ósea puede beneficiarles un programa de ejercicios de transporte de peso y resistencia, como andar, subir escaleras, nadar y bailar. El beneficios principal de un programa de ejercicios es aumentar la fuerza muscular y la resistencia, lo que puede ayudar a evitar las caídas.

En la osteoporosis la estructura ósea se va debilitando poco a poco. La fractura aparece en una fase relativamente tardía de la enfermedad, cuando ya se ha perdido una considerable cantidad de masa ósea. Conocer los factores de riesgo es vital para orientar a las personas de alto riesgo hacia medidas de densidad ósea y medidas preventivas. La densidad mineral ósea puede utilizarse para evaluar el riesgo de fractura, confirmar un diagnóstico de osteoporosis y controlar los efectos del tratamiento. La detección precoz de pérdida ósea es fundamental para prevenir el sufrimiento innecesario.

Dr. Xavier Fornós, Médico Especialista en Reumatología de Vithas Salut

Possiblement també t'agradarà

Carabassó farcit amb verdures i carn picada
Com afecta l’activitat física i l’entrenament al desig sexual?
que són els fodmap
Dieta FODMAP
Cuscús de verdures

Deixa un comentari