11
Feb
2015
1
Portes Obertes trèvol 2014-11

La hiperhidrosi o sudoració excessiva. Què és i com tractar-la.

La suor és necessària per al control de la temperatura corporal. Suem quan tenim calor, mentre realitzem exercici físic o en situacions de tensió. 

Aquesta està regulada pel sistema nerviós simpàtic. Existeix una alteració orgànica, hereditària en molts casos, anomenada Hiperhidrosi que estimula de manera desmesurada les glàndules sudorípares ja sigui de les aixelles, els palmells de la mà, la cara o els peus. Està demostrat que no es produeix per cap alteració psicològica, ara bé, les persones que pateixen de sudoració excessiva els causa repercussió en la qualitat de vida i fins i tot problemes socials i d’inseguretat.

Es presenta amb més freqüència entre els 25 i els 64 anys.

Hiperhidrosi_blogtrevol_2

Pot ajudar a reduir sensiblement el problema evitar hàbits com el consum de begudes alcohòliques, la cafeïna, la nicotina o certs menjars picants i molt especiats, també utilitzar roba de cotó i sobretot mantenir un pes òptim. I en casos de tensió saber aplicar tècniques de relaxació.

Existeixen diferents tractaments per combatre o disminuir el problema com poden ser productes farmacèutics, d’ús tòpic o orals, fins a tractaments mèdics i quirúrgics depenent del grau d’hiperhidrosi.

El tractament mèdic més còmode i eficaç, sobretot a les aixelles, mans i peus és la infiltració de Toxina Botulínica o Botox i es realitza a través d’agulles molt fines. El Botox bloqueja la funció de les glàndules sudorípares reduint la producció de suor. El tractament té una durada d’entre 40 i 60 minuts i els resultats tenen una durada de 3 a 6 mesos. El pacient pot reprendre l’activitat normal després del tractament.

Hiperhidrosi_blogtrevol_1

També es pot tractar amb cirurgia mínimament invasiva aconseguint una efectivitat en molts casos del 99% en les mans, en la cara i en les aixelles. Es fa mitjançant dues petites incisions que estèticament són imperceptibles. La intervenció pot durar uns 20 minuts i l’efecte és immediat.

Aquests tractaments ajudaran al pacient a obtenir una millor qualitat de vida evitant situacions molestes, banys múltiples al llarg del dia que poden ocasionar futurs problemes dèrmics i canvis de roba dos o tres cops al dia

La inhibició de la suor excessiva en determinades zones no és contraproduent per la salut i pot dur-se a terme en qualsevol època de l’any.

Dr. Salvador Riba, Vithas Salut Beautyum. Unitat de Salut Estètica Integral.

_____________________________________________________________

La hiperhidrosis o sudoración excesiva. Qué es y cómo tratarla.

El sudor es necesario para el control de la temperatura corporal. Sudamos cuando tenemos calor, mientras realizamos ejercicio físico o en situaciones de tensión.

Éste está regulado por el sistema nervioso simpático. Existe una alteración orgánica, hereditaria en mucho casos, nombrada Hiperhidrosis que estimula de manera desmesurada las glándulas sudoríparas ya sea de las axilas, las palmas de las manos, la cara o los pies. Está demostrado que no se produce por ninguna alteración psicológica, ahora bien, las personas que padecen de sudoración excesiva les causa repercusión en la calidad de vida e incluso problemas sociales y de inseguridad.

Se presenta con más frecuencia entre los 25 y los 64 años.

Puede ayudar a reducir sensiblemente el problema evitar hábitos como el consumo de bebidas alcohólicas, la cafeína, la nicotina o ciertas comidas picantes y muy especiadas. También utilizar ropa de algodón y sobre todo mantener un peso óptimo. Y en casos de tensión saber aplicar técnicas de relajación.

Existen diferentes tratamientos para combatir o reducir el problema como pueden ser productos farmacéuticos, de uso tópico u oral, hasta tratamientos médicos y quirúrgicos dependiendo del grado de hiperhidrosis.

El tratamiento médico más cómodo y eficaz, sobre todo en las axilas, manos y pies es la infiltración de Toxina Botulínica o Botox y se realiza a través de agujas muy finas. El Botox bloquea la función de las glándulas sudoríparas reduciendo la producción de sudor. El tratamiento tiene una duración de entre 40 y 60 minutos y los resultados duran entre 3 y 6 meses. El paciente puede recuperar la actividad normal después del tratamiento.

También se puede tratar con cirugía mínimamente invasiva consiguiendo una efectividad en muchos casos del 99% en las manos, en la cara y en las axilas. Se realiza mediante dos pequeñas incisiones que estéticamente son imperceptibles. La intervención puede durar unos 20 minutos y el efecto es inmediato.

Estos tratamiento ayudarán al paciente a obtener una mejor calidad de vida evitando situaciones molestas, baños múltiples a lo largo del día que pueden ocasionar futuros problemas dérmicos y cambios de ropa dos o tres veces al día.

La inhibición del sudor excesivo en determinadas zonas no es contraproducente para la salud y puede realizarse en cualquier época del año.

Dr. Salvador Riba, Vithas Salut Beautyum. Unitdad de Salud Estética Integral.

Possiblement també t'agradarà

Les millors recomanacions pels al·lèrgics al pol·len
L’artrosi, com conviure amb ella
No a la Síndrome Postvacacional!
La lumbàlgia i l’escoliosi de l’adult

Deixa un comentari