21
Ene
2015
1
Portes Obertes trèvol 2014-11

Per perdre pes, tot està permès?

Un dels desitjos de primers any i un dels propòsits més representatiu de que volem millorar la nostra vida és: fer dieta. Si pensem que aquest és el moment per fer-ho, tot i que sempre serà un bon moment per decidir cuidar-se, endavant! Però abans de llençar-se de cap a fer qualsevol tipus de dieta convé pensar-hi una mica i assessorar-nos per trobar una bona opció.

L’obsessió per un cos prim i esvelt, alimentat pel constant bombardeig publicitari de les “dietes miracle” que prometen eradicar els quilos de més, porta a moltes persones a cometre encara més errors en la seva alimentació que, a llarg o mig termini, poden tenir series conseqüències.

Quan interessa fer una dieta d’aprimament?

 • No convé començar una dieta d’aprimament, quan hi ha sobrepès o obesitat, sense analitzar detingudament quins poden ser els motius que han desencadenat el problema. En molts casos pot haver-hi causes mèdiques, però si no es consulta a un especialista i s’opta per seguir règims que es recomanen a les revistes, desconeixent el problema de fons, es corren riscos.
 • No és aconsellable voler fer dieta sota pressió. En nombroses ocasions el propi entorn ens obliga a voler aconseguir uns quilos de menys. No obstant, aquesta pressió no ha d’obligar en cap moment a fer quelcom sense que no es desitgi de veritat.
 • S’ha d’estar mentalment preparat, amb ànims i motivat, ser conscient que comportarà fer canvis en l’estil de vida i s’ha d’estar disposat a dur-los a terme. El fracàs com a conseqüència d’estar poc motivat porta a sentir-se pitjor i baixar l’autoestima. S’establirà una incorrecta relació amb la dieta, que, de ser una bona eina per arribar a perdre pes, passa a ser un càstig que ens imposem.
 • No estar emocionalment preparat. Un bon professional recomanarà abstenir-se de fer règim a aquelles persones que es troben baixes de moral, o que d’entrada considerin que no seran capaços d’acceptar la nova rutina alimentària. S’ha de buscar un millor moment per començar.

Dietes_nut_blogtrevol_3

Com ha de ser una dieta d’aprimament?

Identificant què s’està fent malament en la forma de menjar actual i quins són els hàbits erronis que es mantenen, per poder corregir-los.

Hi ha una idea bastant estesa sobre que es pot perdre pes ràpidament i, segons com, sense massa esforç. Molta gent vol “dietes miracle” que li facin perdre pes aviat, però gran part d’aquest pes que es perd ràpidament és aigua, i el que genera en l’organisme són mecanismes per tornar al pes inicial. És el que es coneix com a efecte “yo-yo”: pujar i baixar de pes constantment pels successius errors en l’alimentació, que a la llarga tenen una pitjor incidència sobre la salut.

Una bona i correcta dieta té certes característiques que s’han de tenir presents:

 • Pautada i controlada per l’especialista en dietètica i nutrició, que és qui té els coneixements sobre nutrició per adaptar-los a qualsevol persona amb la dieta com a eina terapèutica.
 • Individualitzada i personalitzada, a partir de les dades recollides en una història dietètica per tal de conèixer les preferències de cadascú, corregint els possibles erros alimentaris
 • A partir de conèixer les necessitats calòriques i nutricionals de cada persona, les que realment necessita. 
 • Reduir el pes necessari, de forma progressiva, eliminant exclusivament greix, sense pèrdues de líquid ni de massa muscular. Lo recomanable seria  perdre entre un 5-10% del pes en un període de 3 a 6 mesos.
 • Amb una dieta equilibrada, variada, agradable i suficient. Afavorint la sensació de sacietat, amb una correcta composició dels menús amb aliments que saciïn, per tal de no tenir gana fins a l’àpat següent.
 • Adquirint nous hàbits alimentaris, com el de no distraure’s mentre es menja, tot el cos ha de saber que s’està menjant, amb un temps recomanable no inferior als 20 minuts.
 • Aprenent a controlar el significat de “tenir gana” i si es menja massa determinar si això ve determinat per l’ansietat, en aquest cas potser convindrà tractar-la de la millor forma possible.
 • Aconseguir una alimentació equilibrada en la que s’incloguin en majoria els aliments naturals mínimament processats, on predominin les verdures, fruites i hortalisses, els llegums, els cereals integrals, un contingut just de carn, peix i ous, lactis i/o els seus derivats, olis vegetals i de preferència l’oli d’oliva.

Dietes_nut_blogtrevol_2

L’autèntica essència del significat “dieta” ha de ser la que parteixi de les necessitats individuals, tenint en compte les preferències alimentàries i que ens permeti a la vegada prevenir o controlar la malaltia.

En definitiva, quina necessitat hi ha de ficar en risc la salut i comprometre el bon funcionament de l’organisme? No t’ho pensis dues vegades, si estàs segur que ara és el moment perfecte per voler iniciar el canvi, fes-ho bé.

L’equip de Clínica de Nutrició et recorda que tot esforç mereix la seva recompensa.

Aprofundirem més en el tema a la xerrada que tindrà lloc el proper dimecres 28 de gener a les 20h a Trèvol. Us esperem a tots i totes!

Dra. Antonieta Barahona, especialista en nutrició

_________________________________________

¿Para perder peso, está todo permitido?

Uno de los deseos de año nuevo y uno de los propósitos más representativos de que queremos mejorar nuestra vida es: hacer dieta. Si pensamos que éste es el momento para hacerlo, aunque siempre será un buen momento para decidir cuidarse, ¡adelante!

Pero antes de lanzarse de cabeza a hacer cualquier tipo de dieta vale la pena pensar un poco y asesorarse para encontrar la mejor opción.

La obsesión por un cuerpo delgado y esbelto, alimentado por el constante bombardeo publicitario de las “dietas milagro” que prometen erradicar los quilos de más, lleva a muchas personas a cometer más errores en su alimentación que, a largo o medio plazo, pueden tener serias consecuencias sobre su salud. 

¿Cuándo hacer una dieta de adelgazamiento?

 • No sería correcto empezar una dieta de adelgazamiento, cuando hay sobrepeso u obesidad, sin analizar detenidamente cuales pueden ser los motivos que han desencadenado el problema. En muchos casos, puede haber alguna causa médica, pero si no se consulta con un especialista en dietética y nutrición, y se elige la opción de seguir regímenes recomendados en revistas, blogs o por personas sin experiencia, sin conocer el problema de fondo, se corren riesgos.
 • No es aconsejable hacer dieta bajo presión. En numerosas ocasiones, el propio entorno nos obliga a querer conseguir perder unos quilos. No obstante, esta presión no debe obligar en ningún momento a hacer algo sin que no se desee de verdad.
 • Se debe estar mentalmente preparado, con ánimo y motivado, ser consciente que conllevará hacer cambios en el estilo de vida y estar dispuesto a llevarlos a cabo. El fracaso como consecuencia de estar poco motivado lleva a sentirse peor y a bajar la autoestima. Se establecerá una incorrecta relación con la dieta, que, de ser una buena herramienta para permitir la pérdida de peso, pasa a ser un castigo que nos imponemos.
 • No estar emocionalmente preparado. Un buen profesional recomendará abstenerse de hacer régimen a aquellas personas que se encuentran bajas de moral, o que de entrada consideran que no serán capaces de aceptar la nueva rutina alimentaria. Hay que buscar el mejor momento para empezar.

¿Cómo debe ser una dieta para perder peso?

El primer paso y fundamental, es identificar que se está haciendo mal en la forma de comer actual y cuáles son los hábitos erróneos que se mantienen, para poder corregirlos.

Hay una idea bastante extendida de que se puede bajar de peso rápidamente y sin demasiado esfuerzo. Mucha gente prefiere las “dietas milagro” que le harán perder peso rápido, sin saber que gran parte de ese peso perdido rápidamente es agua, y lo que genera en el organismo son mecanismos para volver al peso inicial. Es lo que se conoce como efecto “yo-yo”: subir y bajar de peso constantemente debido a los errores en la alimentación, que a la larga tienen una peor incidencia sobre la salud.

Antes de decidir querer ponerse a dieta o mejor dicho, iniciar el cambio de hábitos dietéticos, con la finalidad de conseguir un estilo de vida saludable que dure para siempre, es importante tener presente  que este “cambio” es un proceso largo, en el que se requiere esfuerzo, una actitud positiva y sobretodo estar motivado para llegar al objetivo deseado.

Una buena y correcta dieta tiene ciertas características que se deben tener siempre presentes:

 • Pautada y controlada por el especialista en dietética y nutrición, que es quien tiene los conocimientos para adaptarlos a cualquier persona, utilizando la dieta como autentica herramienta terapéutica.
 • Individualizada y personalizada, a partir de los datos recogidos en una historia dietética para conocer las preferencias de cada uno, corrigiendo los posibles errores alimentarios.
 • A partir de conocer las necesidades calóricas y nutricionales de cada persona, las que realmente necesita.
 • Reduciendo el peso necesario, de forma progresiva, eliminando exclusivamente grasa, sin pérdidas de líquido ni de masa muscular. Lo más recomendable sería perder entre un 5-10% del peso en un período de 3 a 6 meses.
 • Con una dieta equilibrada, variada, agradable y suficiente, favoreciendo la sensación de saciedad, con una correcta composición de los menús con alimentos saciantes, para no tener hambre hasta la siguiente comida.
 • Adquiriendo nuevos hábitos alimenticios, como el de no distraerse mientras se come, todo el cuerpo debe saber que se está comiendo, con un tiempo recomendable no inferior a los 20 minutos.
 • Aprendiendo a controlar el significado de “tener hambre” y si se come demasiado determinar si está provocado por la ansiedad, en este caso quizás convendrá tratarla de la mejor forma posible
 • Fundamentándose en una alimentación equilibrada en la que se incluyan en mayoría los alimentos naturales y frescos, mínimamente procesados, donde predominen las verduras, frutas y hortalizas, las legumbres, los cereales integrales, un contenido justo de carne, pescado y huevos, lácteos y/o sus derivados, aceites vegetales con preferencia del aceite de oliva.

La auténtica esencia del significado “dieta” parte de las necesidades individuales, teniendo en cuenta las preferencias en alimentación pero que a su vez, permita prevenir o controlar la enfermedad.

En definitiva, ¿Qué necesidad hay de poner en riesgo la salud y comprometer el buen funcionamiento del organismo? No lo piense dos veces, si cree que es el momento perfecto para iniciar el cambio, hágalo bien.

Profundizaremos más en el tema en la charla que tendrá lugar el próximo miércoles 28 de enero a las 20h en Trèvol. ¡Os esperamos a todos y todas!

Dra. Antonieta Barahona, especialista en nutrición

Possiblement també t'agradarà

No sols els làctics contenen calci
Carabassó farcit amb verdures i carn picada
que són els fodmap
Dieta FODMAP
Cuscús de verdures

Deixa un comentari