14
Ene
2015
1
Portes Obertes trèvol 2014-11

El dolor emocional. Què és i com controlar-lo.

Ansietat, depressió, estrès… La vida és una adaptació contínua a les emocions canviants que ens són pròpies. En base a això la nostra salut, entesa com el procés sustentat en base a l’equilibri entre factors biològics, psicològics i socials, es mourà en una direcció o altra.

Actualment la societat moderna sotmet als seus membres a una gran pressió psicològica, social i laboral, a uns hàbits frenètics destinats a la sobreproducció, a la rendibilitat econòmica a expenses de la salut dels seus individus, que estan obligats a ser efectius costi el que costi. Generalment no es respecten els bioritmes, els hàbits saludables, les hores de descans, d’oci… Tots aquests condicionants, unit a la personalitat particular de cada persona, conformen una manera de reaccionar que comporta alteracions i dolors d’origen emocional.

Davant d’una amenaça del nostre equilibri físic o psicològic, les emocions actuen per a restablir-lo, de manera que la nostra capacitat d’adaptació a les emocions incidirà en el nostre estat de salut. Per tant ens trobem en que el nostre cos i la nostra ment estan íntimament relacionats i no és poden separar, no existeix la dualitat cos i ment sinó que hi ha un vincle físic entre les emocions (ment) i les adaptacions o respostes (cos) que se’n deriven.

Doloremocional_trevol_blog_3

És a través de les emocions que es produeix una activació energètica que proporciona una resposta. Aquestes emocions poden ser positives (alegria, bon humor, optimisme…) i també negatives (ansietat, estrès, ràbia…) i totes elles influeixen en la salut. El llaç entre les emocions i la salut provoca que les negatives facin més vulnerable a que una persona pugui patir una malaltia o, pel contrari, que les positives afavoreixin en la seva recuperació.

Estudis científics confirmen que el sistema nerviós central (ment) i el sistema immunològic (cos) es comuniquen. Existeix un punt de reunió on les cèl·lules del sistema nerviós central es comuniquen directament amb les cèl·lules del sistema immunitari (limfòcits i macròfags) i aquest contacte permet que les cèl·lules nervioses alliberin neurotransmissors per a regular aquestes cèl·lules.

En situacions en què les emocions negatives ponderen, les cèl·lules nervioses no poden alliberar els neurotransmissors que regulen la funció de les cèl·lules del sistema immunològic i el cos entra en un estat de dèficit davant el desafiament de bactèries i virus. Heus aquí quan emmalaltim.

Doloremocional_trevol_blog_4

Una altra via que relaciona les emocions i el sistema immunològic és la influència del sistema hormonal. Principalment les hormones adrenalina, noradrenalina i cortisol s’alliberen amb el estrès (emoció). Aquestes obstaculitzen la funció de les cèl·lules immunològiques i això s’explica perquè el cos dóna prioritat a la emergència més immediata, que en situacions de estrès no és altra que la conservació d’energia per tal de garantir la supervivència. Basant-se en això s’estableix que el estrès i les emocions negatives poden ser també la causa de certes malalties.

Per tant ens trobem que les malalties són una reacció biològica de supervivència davant d’un esdeveniment emocionalment incontrolable, de manera que qualsevol òrgan danyat correspon a un sentiment precís i té una relació directa amb les emocions i els pensaments.

A grans trets es pot dir que les principals emocions negatives pertorbadores de la salut són la ira, la ansietat, la depressió i el estrès. La conducta emocional, és a dir, la capacitat d’adaptació a les diferents emocions, influirà en el desenvolupament, empitjorament o cronicitat d’una o vàries malalties.

La ira i la ràbia fonamentalment generen problemes de cor, l’estrès provoca depressió i malalties cardíaques, la depressió afecta a la autoestima i la ansietat afecta a les relacions socials, familiar i laborals. A part d’aquestes alteracions, aquestes emocions tenen una incidència directa sobre alguns dels òrgans del cos. A grans trets s’estableix aquesta relació entre òrgans i emocions:

–          Cor: ira i pèrdua.

–          Pulmons: tristesa i opressió.

–          Estómac: dubte i preocupació.

–          Pàncrees: apatia i amargura.

–          Melsa: obsessió.

–          Ronyons: por.

–          Fetge: odi, ira, ressentiment.

–          Vesícula biliar: ràbia.

–          Intestí prim: ansietat, nerviosisme i preocupació.

–          Intestí gros: angoixa i frustració

–          Bufeta: incertesa i desesperança.

La manera que té el cos d’expressar que hi ha alguna cosa nociva, una emoció negativa o una situació que no és bona per a nosaltres, és a través del dolor. El terme dolor és complex i subjectiu però es pot definir com una experiència sensorial i emocional que va associada a una lesió o que s’expressa com si aquesta existís.

S’ha de tenir present que el dolor és un signe d’alarma, un mecanisme del cervell que ens avisa, però s’ha de tenir en compte que l’origen del dolor no és sempre allà on fa mal, per tant la solució/resposta no ha de ser només el tractament d’aquesta zona i centrar-nos exclusivament en el dolor físic.

Quan salta l’alarma hem d’entendre que el dolor també implica l’existència d’un factor emocional i que és un símptoma amb components sensorials, cognoscitius, afectius i motivacionals. El dolor pot ser que ens ho provoquem per a poder defensar-nos d’una situació dolorosa, desagradable, d’alguna cosa que no volem fer però de la que en traiem un benefici. S’ha de conèixer la procedència del dolor i a què és degut. D’aquesta manera es pot evitar entrar en una espiral d’enfonsament, depressió, tristesa, incapacitació…

Escoltar el cos, analitzar-nos, veure els sentiments que tenim quan patim el dolor, evitar la estratègia d’emmascarar el dolor amb sofriment, tristesa, depressió, por, ansietat… necessita un treball de coneixement i acceptació d’un mateix molt important, sense por a acceptar els sentiments que ens provoquen el dolor.

Reconèixer quina és l’emoció que sentim, en el moment en què la sentim és molt útil perquè ens permet un major coneixement de nosaltres mateixos i també ens permet saber canalitzar i expressar aquestes emocions de manera adequada. Aprendre a gestionar les emocions és una tasca pendent per a nosaltres, no només com a persones sinó com a societat.

De la mateixa manera que existeix un cercle viciós, que comporta un progressiu empitjorament de l’estat de salut de la persona i del que cada vegada és més difícil sortir, també hi ha un patró oposat denominat cercle virtuós, que consisteix en introduir a la rutina diària algun hàbit saludable. Això dóna lloc a un benestar, millora de la autoestima i condicions que afavoreixen i estimulen que es comencin a cuidar altres coses i això estimularà altres i així successivament.

Doloremocional_trevol_blog_2

Algunes de les coses que impulsen a un cercle virtuós les trobem en l’exercici físic, ja que cada vegada que fem activitat física ens sentim millor, més enèrgics, més alegres i amb més ganes de fer coses. Tenir una bona alimentació, un bon descans, rutines i horaris estables i hàbits higiènics també ens ajudaran a sentir-nos millor. A tot això és important la recerca de l’equilibri emocional i vital, contactar amb nosaltres mateixos i conèixer què ens passa i com afrontar-ho.

Quan es comença un procés de canvi hi haurà moments de crisis curatives pròpies de la abstinència dels vells hàbits i substàncies tòxiques. El cos tractarà de resoldre problemes o disfuncions que fins al moment no havia encarat i això pot comportar malestar. No obstant, si es persevera i es pensa que es tracta d’un estat passatger, al final se supera.

No hi ha límit ni edat màxima per a començar a cuidar-se. En el moment en què es comença a donar al cos millors condicions, aquest sabrà exactament què és el que ha de fer i tot fluirà.

Thais Jofre Ribes, fisioterapeuta a TFisio

__________________________________

El dolor emocional. Qué es y como tratarlo.

Ansiedad, depresión, estrés… La vida es una adaptación continua a las emociones cambiantes que nos son propias. En base a esto nuestra salud, entendida como el proceso sustentado en base al equilibrio entre factores biológicos, psicológicos y sociales, se moverá en una dirección u otra.

Actualmente la sociedad moderna somete a sus miembros a una gran presión psicológica, social y laboral, a unos hábitos frenéticos destinados a la sobreproducción, a la rentabilidad económica a expensas de la salud de sus individuos, que están obligados a ser efectivos coste lo que coste. Generalmente no se respetan los biorritmos, los hábitos saludables, las horas de descanso, de ocio… Todos estos condicionantes, unido a la personalidad particular de cada persona, conforman una manera de reaccionar que comporta alteraciones y dolores de origen emocional.

Ante una amenaza de nuestro equilibrio físico o psicológico, las emociones actúan para restablecerlo, de manera que nuestra capacidad de adaptación a las emociones incidirá en nuestro estado de salud. Por tanto, nos encontramos con que nuestro cuerpo y nuestra mente están íntimamente relacionados y no se pueden separar, no existe la dualidad cuerpo y mente sino que hay un vínculo físico entre las emociones (mente) y las adaptaciones o respuestas (cuerpo) que se derivan.

Es a través de las emociones que se produce una activación energética que proporciona una respuesta. Estas emociones pueden ser positivas (alegría, buen humor, optimismo…) i también negativas (ansiedad, estrés, rabia…) y todas ellas influyen en la salud. El lazo entre las emociones y la salud provoca que las negativas hagan a la persona más vulnerable a padecer una enfermedad o, por el contrario, que les positivas favorezcan su recuperación.

Estudios científicos confirman que el sistema nervioso central (mente) y el sistema inmunológico (cuerpo) se comunican. Existe un punto de reunión donde las células del sistema nervioso central se comunican directamente con las células del sistema inmunitario (linfocitos y macrófagos) y este contacte permite que las células nerviosas liberen neurotransmisores para a regular estas células.

En situaciones donde las emociones negativas ponderan, las células nerviosas no pueden liberar los neurotransmisores que regulan la función de las células del sistema inmunológico y el cuerpo entra en un estado de déficit ante el desafío de baterías y virus. Y es aquí cuando enfermamos.

Otra vía que relaciona las emociones y el sistema inmunológico es la influencia del sistema hormonal. Principalmente las hormones adrenalina, noradrenalina y cortisol se liberan con el estrés (emoción). Estas obstaculizan la función de las células inmunológicas y esto se explica porque el cuerpo da prioridad a la emergencia más inmediata, que en situaciones de estrés no es otra que la conservación de energía para garantizar la supervivencia. Basándose en esto se establece que el estrés y las emociones negativas pueden ser también la causa de ciertas enfermedades.

Por tanto nos encontramos que las enfermedades son una reacción biológica de supervivencia ante un acontecimiento emocionalmente incontrolable, de manera que cualquier órgano dañado corresponde a un sentimiento preciso y tiene una relación directa con las emociones y los pensamientos.

A grandes rasgos se puede decir que las principales emociones negativas perturbadoras de la salud son la ira, la ansiedad, la depresión y el estrés. La conducta emocional, es decir, la capacidad de adaptación a las diferentes emociones, influirá en el desarrollo, empeoramiento o cronicidad de una o varias enfermedades.

La ira y la rabia fundamentalmente generan problemas de  corazón, el estrés provoca depresión y enfermedades cardíacas, la depresión afecta a la autoestima y la ansiedad afecta a las relaciones sociales, familiares y laborales. A parte de estas alteraciones, estas emociones tienen una incidencia directa sobre algunos de los órganos del cuerpo. A grandes rasgos se establece esta relación entre órganos y emociones:

–          Corazón: ira y pérdida.

–          Pulmones: tristeza y depresión.

–          Estómago: duda y preocupación.

–          Páncreas: apatía y amargura.

–          Bazo: obsesión.

–          Riñones: miedo.

–          Hígado: odio, ira, resentimiento.

–          Vesícula biliar: rabia.

–          Intestino delgado: ansiedad, nerviosismo y preocupación.

–          Intestino grueso: angustia y frustración.

–          Vejiga: incertidumbre y desesperanza.

La manera que tiene el cuerpo de expresar que hay alguna cosa nociva, una emoción negativa o una situación que no es buena para a nosotros, es a través del dolor. El término dolor es complejo y subjetivo pero se puede definir como una experiencia sensorial y emocional que va asociada a una lesión o que se expresa como si esta existiese.

Se debe tener presente que el dolor es un signo de alarma, un mecanismo del cerebro que nos avisa, pero se tiene que tener en cuenta que el origen del dolor no siempre se encuentra en el lugar donde duele, por tanto la solución/respuesta no tiene que ser únicamente el tratamiento de esta zona y centrarnos exclusivamente en el dolor físico.

Cuando salta la alarma hemos de entender que el dolor también implica la existencia de un factor emocional y que es un síntoma con componentes sensoriales, cognoscitivos, afectivos y emocionales. El dolor puede ser que nos los provoquemos para defendernos de una situación dolorosa, desagradable, de alguna cosa que no queremos hacer pero de la que sacamos algún beneficio. Se tiene que conocer la procedencia del dolor y a que es debido. De esta manera se puede evitar entrar en una espiral de hundimiento, depresión tristeza, incapacitación…

Escuchar el cuerpo, analizarnos, ver los sentimientos que tenemos cuando padecemos el dolor, evitar la estrategia de enmascarar el dolor con sufrimiento, tristeza, depresión, miedo, ansiedad… necesita un trabajo de conocimiento y aceptación e uno mismo muy importante, sin miedo a aceptar los sentimientos que nos provocan el dolor.

Reconocer cual es la emoción que sentimos, en el momento en que la sentimos es muy útil porque nos permite un mayor conocimiento de nosotros mismos y también nos permite saber canalizar y expresar estas emociones de manera adecuada. Aprender a gestionar las emociones es una tarea pendiente para nosotros, no solo como personas sino como sociedad.

De la misma mane que existe un círculo vicioso, que comporta un progresivo empeoramiento del estado de salud de la persona y del que cada vez es más difícil salir, también hay un patrón opuesto denominado círculo virtuoso, que consiste en introducir en la rutina diaria algún hábito saludable. Eso da lugar a un bienestar, una mejora de la autoestima y condiciones que favorecen y estimulan que se empiecen a cuidar otras cosas y eso estimulará otras y así sucesivamente.

Algunas de las cosas que impulsan a un círculo virtuoso las encontramos en el ejercicio físico, ya que cada vez que hacemos la actividad física nos sentimos mejor, más energéticos, más alegres y con ganas de hacer cosas. Tener una buena alimentación, un buen descanso, rutinas y horarios estables y hábitos higiénicos también nos ayudará a sentirnos mejor. En todo esto es importante la búsqueda de equilibrio emocional y vital, contactar con nosotros mismos y conocer que nos pasa y como afrontarlo.

Cuando se empieza un proceso de cambio habrá momentos de crisis curativas propias de la abstinencia de los viejos hábitos y sustancias tóxicas. El cuerpo tratará de resolver problemas o disfunciones que hasta el momento no había encarado y eso puede comportar malestar. No obstante, si se persevera se piensa que se trata de un estado pasajero, al final se supera.

No hay límite ni edad máxima para comenzar a cuidarse. En el momento en que se empieza a dar al cuerpo mejores condiciones, este sabrá exactamente qué es lo que hay que hacer y todo fluirá.

Thais Jofre Ribes, fisioterapeuta en TFisio

Possiblement també t'agradarà

Carabassó farcit amb verdures i carn picada
Com afecta l’activitat física i l’entrenament al desig sexual?
que són els fodmap
Dieta FODMAP
Cuscús de verdures

Deixa un comentari