7
Oct
2014
8
Portes Obertes trèvol 2014-11

Guia d’Activitats Dirigides i els seus beneficis

Hem començat el curs escolar i probablement, com la majoria, has decidit apuntar-te al gimnàs o recuperar la rutina d’entrenament que fa mesos havies perdut. I ara, no saps per on començar? És normal! Amb aquest post et volem ajudar i ho farem fent un breu repàs a les activitats que trobaràs a Trèvol.

L’oferta d’activitats dirigides de Trèvol és àmplia ja que pots escollirentre més de 150 activitats a la setmana. Et presentem a continuació les diferents famílies i quins són els beneficis que aconseguiràs amb la seva pràctica.

Les famílies de les AADD de Trèvol:

Les activitats dirigides de Trèvol es divideixen en:

 1. Activitats cardiovasculars
 2. Activitats de tonificació muscular
 3. Activitats de cos i ment

Activitats cardiovasculars

Guia_aadd_trevollleida1

Les activitats cardiovasculars són aquelles en les que els principals beneficis se centren en el nostre sistema cardiorespiratori. Això vol dir que el nostre cor i els nostres pulmons sabran captar i aprofitar millor l’oxigen per tal que els nostres músculs treballin de manera més eficient. Millorarem la nostra resistència i ens recuperarem abans entre les sessions d’entrenament. A més a més, aquest tipus d’activitats, en general, es caracteritzen per un elevat consum de calories durant la sessió d’exercici. En publicacions futures entrarem més en detall sobre el consum calòric de diferents activitats físiques i la importància del consum energètic no només durant si no després de les sessions d’exercici.

Les activitats cardiovasculars que podràs realitzar a Trèvol són:

 • BODYCOMBAT Les Mills® (sala groga)
 • BODYSTEP Les Mills® (sala groga)
 • ZUMBA® (sala groga)
 • Aeròbic (sala groga)
 • Trèvol Bike (sala vermella)
 • Running (exterior)
 • Aquagym (piscina)

Activitats de tonificació muscular

Guia_aadd_trevollleida3

Els beneficis de les activitats de tonificació se centren en el nostre sistema neuromuscular.  Amb aquest fet aconseguim que els nostres músculs siguin més forts, millorem la nostra postura i rendim de manera més eficaç en el nostre dia a dia. Inicialment millorarem la nostra força i tamany muscular i sobretot la capacitat d’aplicar força durant períodes prolongats de temps (força resistència). No són les activitats més adequades per guanyar massa muscular però sí per a mantenir-la, hem de recordar que conservar la massa muscular ens ajuda a cremar calories en el nostre dia a dia.

Aquest tipus d’activitats, tot i que impliquen un consum calòric durant la sessió d’entrenament, aquest no acostuma a ser major al de les activitats cardiovasculars. per una altra banda acostumen a tenir un efecte major en el consum de calories un cop finalitzada l’activitat, factor igual o més important a l’hora de buscar objectius de pèrdua de pes.

Les activitats de tonificació muscular que podràs realitzar a Trèvol són:

 • Trèvol FX (exterior i/o piscina)
 • TRX (sala verda)
 • BODYPUMP Les Mills® (sala groga)
 • Tonificació (sala groga)
 • Fit d‘Or (sala groga)
 • GAC (sala groga)

Activitats de cos i ment

Guia_aadd_trevollleida2

Les activitats de cos i ment són potser les menys conegudes de totes. Es caracteritzen per ser activitats que requereixen una gran concentració i consciència corporal per a poder executar de manera correcta els exercicis. Els seus beneficis se centren també en el sistema neuromuscular però amb major èmfasi en la musculatura del nostre CORE (espatlles, malucs i tòrax). Reforçant aquesta musculatura aconseguim millorar la nostra postura, reduir el risc de lesions i moure’ns de manera més eficaç i eficient. A més a més solen millorar el nostre patró de respiració i dels nivells d’ansietat.

Són les activitats ideals per complementar els nostres programes d’entrenament ja que es treballen parts del nostre cos que no acostumen a rebre tanta atenció, ja sigui perquè no les veiem al mirall o perquè no són les que la gent acostuma a lluir. Tampoc són activitats per buscar una gran despesa calòrica però sí són les ideals per prevenir i disminuir aquell mal d’esquena o aquelles molèsties que t’impedeixen acabar les teves sessions d’entrenament com t’agradaria.

Recorda que el teu nivell de millora i rendiment sempre vindrà limitat pel teu punt més dèbil.

Les activitats de cos i ment que podràs realitzar a Trèvol són:

 • BODYBALANCE Les Mills® (sala verda)
 • Pilates I i II (sala verda)
 • Ioga (sala verda)
 • Esquena Sana (sala verda)
 • Estiraments (sala verda)

Recorda que a la sala de fitness de Trèvol sempre tindràs un tècnic que et podrà aclarir tots els teus dubtes i aconsellar sobre les activitats dirigides (AADD) que millor s’adaptin i es complementin amb el teu programa i els teus objectius d’entrenament. A més sempre podràs demanar-li que et prepari un programa d’entrenament per aquelles parts del teu cos que es treballen menys a la teva activitat preferida.

Pots consultar l’horari d’activitats dirigides de Trèvol aquí.

______________________________________________

Guía de actividades dirigidas y sus beneficios.

Hemos empezado el curso escolar y probablemente, como la mayoría, has decidido apuntarte al gimnasio o recuperar la rutina de entreno que hace meses que habías perdido. ¿No sabes por dónde empezar? ¡Es normal! Con este post te queremos ayudar y lo haremos haciendo un repaso a las actividades que puedes encontrar en Trèvol.

La oferta de actividades dirigidas (AADD) de Trèvol es amplia ya que puedes elegir entre más de 150 actividades dirigidas a la semana, divididas en 3 salas (roja, verde y amarilla). En este post te presentamos las familias de las AADD de Trèvol y damos un breve repaso a los beneficios que conseguirás con su práctica.

Las familias de las AADD de Trèvol

Las familias de AADD de Trèvol se dividen en:

 1. Actividades cardiovasculares.
 2. Actividades de tonificación muscular.
 3. Actividades de cuerpo y mente.

Actividades cardiovasculares.

Las actividades cardiovasculares son aquellas en las que los principales beneficios se centran en nuestro sistema cardiorrespiratorio. Esto quiere decir que nuestro corazón y pulmones sabrán captar y aprovechar mejor el oxígeno para que nuestros músculos trabajen de manera más eficiente. Mejoraremos nuestra resistencia y nos recuperaremos antes entre las sesiones de entrenamiento. Además, este tipo de actividades, en general, se caracterizan por un alto consumo de calorías durante la sesión de ejercicio. En post futuros entraremos más en detalle sobre el consumo calórico de diferentes actividades físicas y la importancia del consumo energético no solo durante sino después de las sesiones de ejercicio.

Las actividades cardiovasculares que podrás realizar en trevol son:

 • BODYCOMBAT Les Mills® (sala amarilla).
 • BODYSTEP Les Mills® (sala amarilla).
 • ZUMBA® (sala amarilla).
 • Aeróbic (sala amarilla).
 • Trèvol Bike (sala roja).
 • Running  (exterior).
 • Aquagym (piscina).

Actividades de tonificación muscular.

Los beneficios de las actividades de tonificación se centran en nuestro sistema neuromuscular. Con esto conseguimos que nuestros músculos sean más fuertes, mejoramos la postura y rendimos de manera más eficaz en nuestro día a día. Inicialmente mejoraremos nuestra fuerza y tamaño muscular y sobretodo la capacidad de aplicar fuerza durante periodos prolongados de tiempo (fuerza resistencia). No son las actividades más adecuadas para ganar masa muscular pero sí puede resultar útil su mantenimiento, hay que destacar que conservar la masa muscular nos ayuda a quemar más calorías en nuestro día a día.

Este tipo de actividades, aunque implican un consumo calórico durante la sesión de entrenamiento, este no suele ser mayor al de las actividades cardiovasculares. Por otro lado suelen tener un efecto mayor en el consumo de calorías una vez finalizada la actividad, factor igual o más importante a la hora de buscar objetivos de pérdida de peso.

Las actividades de tonificación muscular que podrás realizar en trevol son:

 • Trèvol FX (exterior y/o piscina).
 • TRX (sala verde).
 • BODYPUMP Les Mills® (sala amarilla).
 • Tonificación (sala amarilla).
 • Fit d’Or (sala amarilla).
 • GAC (sala amarilla).

Actividades de cuerpo y mente.

Las actividades de cuerpo y mente son quizás las menos conocidas de todas. Se caracterizan por ser actividades que requieren una gran concentración y conciencia corporal para poder ejecutar de manera correcta los ejercicios. Sus beneficios se centran también en el sistema neuromuscular pero con un mayor énfasis en el la musculatura de nuestro CORE (hombros, caderas y tórax). Reforzando esta musculatura conseguimos mejorar nuestra postura, reducir el riesgo de lesiones y movernos de manera más eficaz y eficiente. Además suelen mejorar nuestro patrón de respiración y los niveles de ansiedad.

Son las actividades ideales para complementar nuestros programas de entrenamiento ya que se trabajan partes de nuestro cuerpo que no suelen recibir tanta atención, ya bien sea porque no las vemos en el espejo ó porque no son las que la gente suele lucir. Tampoco son actividades para buscar un gran gasto calórico pero sí son las ideales para prevenir o apaciguar ese dolor de espalda o esas molestias que te impiden acabar tus sesiones de entrenamiento como tú deseas.

Recuerda que tu nivel de mejora siempre vendrá limitado por tu eslabón más débil.

Las actividades de cuerpo y mente que podrás realizar en Trèvol son:

 • BODYBALANCE Les Mills® (sala verde).
 • Pilates I y II (sala verde).
 • Ioga (sala verde).
 • Espalda sana (sala verde).
 • Estiramientos (sala amarilla).

Recuerda que en la sala de fitness de Trèvol siempre tendrás un técnico que te podrá aclarar tus dudas y aconsejar sobre las actividades dirigidas (AADD) que mejor se adapten y se complementen con tu programa y tus objetivos de entrenamiento. Además siempre podrás pedirle que te haga un programa de entrenamiento para aquellas partes de tu cuerpo que se trabajan menos en tu actividad preferida.

Puedes consultar el horario de actividades dirigidas de Trèvol aquí.

Possiblement també t'agradarà

És necessari arribar a l’errada muscular per augmentar la massa muscular?
Com afecta l’activitat física i l’entrenament al desig sexual?
És útil variar els exercicis de l’entrenament per guanyar força i massa muscular?
amilemntacio després de festes
Com ens alimentem després de festes?